Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Cesja

Cesja – umożliwia przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług lokalizacyjnych na inną Firmę (po pozytywnej weryfikacji wniosku Cedenta i po podpisaniu Umowy trójstronnej).

 

Informacje potrzebne do złożenia wniosku o cesję:

 • Numer Umowy (jeżeli cesja dot. całej Umowy);
 • ID GBOX (jeżeli cesja nie dotyczy całej Umowy);
 • Dane Cesjonariusza:
  • Nazwa Firmy;
  • NIP;
  • Imię oraz nazwisko osoby kontaktowej;
  • Adres email;
  • Numer telefonu;

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

wnioskuję o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczeniach usług lokalizacyjnych na:

Nr umowy ID urządzenia GBOX
+ Dodaj kolejne ID
+ Dodaj nr umowy

na Firmę

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych.