Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Dokup peryferiów

W każdym momencie trwania Umowy istnieje możliwość zamówienia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, które rozszerzają podstawowe funkcje Systemu GBOX Assist.
Informacje potrzebne do zamówienia dodatkowych Urządzeń peryferyjnych:

  • ID GBOX;
  • Rodzaj zamawianych Urządzeń peryferyjnych;
  • Dane Pojazdu (zależne od zamawianych Urządzeń peryferyjnych);

WAŻNE – dokupienie Urządzeń peryferyjnych może wiązać się z:

  • koniecznością podpisania Aneksu do Umowy;
  • koniecznością wniesienia przedpłaty za Urządzenia i ich Montaż (w ciągu 2 dni roboczych następujących po złożeniu przez Klienta wniosku o dokup Urządzeń peryferyjnych, Klient otrzyma na adres email wskazany we wniosku wycenę Urządzeń i ich montażu do akceptacji);
  • zmianą wysokości Abonamentu (informację Klient otrzyma w/w wycenie);

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

Osoba zgłaszająca:

zgłaszam chęć zakupu dodatkowych Urządzeń peryferyjnych:

ID urządzenia GBOX: Rodzaj dodatkowego urządzenia peryferyjnego Dodatkowe informacje
+ Dodaj urządzenie
- Usuń urządzenie
+ Dodaj kolejne ID
- Usuń ID

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych.