Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Dokup peryferiów

W każdym momencie trwania Umowy istnieje możliwość zamówienia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, które rozszerzają podstawowe funkcje Systemu GBOX Assist.
Informacje potrzebne do zamówienia dodatkowych Urządzeń peryferyjnych:

  • ID GBOX;
  • Rodzaj zamawianych Urządzeń peryferyjnych;
  • Dane Pojazdu (zależne od zamawianych Urządzeń peryferyjnych);

WAŻNE – dokupienie Urządzeń peryferyjnych może wiązać się z:

  • koniecznością podpisania Aneksu do Umowy;
  • koniecznością wniesienia przedpłaty za Urządzenia i ich Montaż (w ciągu 2 dni roboczych następujących po złożeniu przez Klienta wniosku o dokup Urządzeń peryferyjnych, Klient otrzyma na adres email wskazany we wniosku wycenę Urządzeń i ich montażu do akceptacji);
  • zmianą wysokości Abonamentu (informację Klient otrzyma w/w wycenie);

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

Osoba zgłaszająca:

zgłaszam chęć zakupu dodatkowych Urządzeń peryferyjnych:

ID urządzenia GBOX: Rodzaj dodatkowego urządzenia peryferyjnego Dodatkowe informacje
+ Dodaj urządzenie
- Usuń urządzenie
+ Dodaj kolejne ID
- Usuń ID

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zamieszczenie ich w bazie INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Inelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) KRS 0000702969, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.