Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

GBOX logo

Gbox funkcje

KOMUNIKACJA Z KIEROWCĄ

 • Stały kontakt z kierowcą
 • Przejrzysta forma komunikacji ograniczająca możliwość pomyłek
 • Archiwizacja rozmów umożliwiająca weryfikację faktów
 • Ograniczenie połączeń telefonicznych/sms
 • Ład i porządek w zakresie wymiany informacji z kierowcami

Dowiedz się więcej

Gbox system

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW

 • Przyspieszony obieg dokumentów
 • Skrócenie terminów rozliczeń z kontrahentami
 • Bieżąca kontrola wydatków związanych z realizacją zlecenia transportowego
 • Ułatwiona pomoc dla kierowcy podczas kontroli
 • Zwiększone bezpieczeństwo – kopia dokumentów
 • Możliwość przesyłania elektronicznej wersji dokumentów, zeskanowanych przez kierowcę

Dowiedz się więcej

Gbox dokumenty

STATUSY KIEROWCY

 • Bieżąca i dokładna informacja o aktualnie wykonywanej przez kierowcę czynności
 • Weryfikacja posiadania przez kierowcę niezbędnych dokumentów, wyposażenia i stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem trasy
 • Możliwość konfigurowania ścieżki automatycznych pytań i odpowiedzi
 • Automatyczne informowanie o zdefiniowanych sytuacjach niepożądanych

Dowiedz się więcej

Gbox status

OBSŁUGA ZLECEŃ

 • Usprawnienie procesu realizacji i raportowania przebiegu zleceń transportowych
 • Szybkie i wykluczające pomyłki przekazywanie informacji o zleceniach
 • Oszczędność czasu dzięki możliwości podglądu aktualnego statusu zlecenia online
 • Ograniczenie kosztów połączeń telefonicznych

Dowiedz się więcej

GBox zlecenia

NAWIGACJA

 • Możliwość planowania trasy z uwzględnieniem atrybutów ciężarówek
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki unikaniu pomyłek
 • Ułatwienie pracy kierowcy
 • Legalna i jednolita nawigacja w przedsiębiorstwie

Dowiedz się więcej

Gbox nawigacja

OBSZARY

 • Informacja dla kierowcy i spedytora o opuszczeniu wyznaczonego lub zakazanego obszaru
 • Ostrzeżenia dla kierowcy o niebezpiecznych miejscach np. wypadki, fotoradary, kradzieże
 • Ostrzeżenia i alerty o wjechaniu lub wyjechaniu pojazdu z przypisanego obszaru
 • Informacje i alerty o przebywaniu pojazdu w wyznaczonym obszarze powyżej założonego czasu

Dowiedz się więcej

GBox obszary

CZAS PRACY KIEROWCY

 •  Wsparcie w prawidłowej organizacji czasu pracy kierowców
 • Ograniczenie naruszeń wynikających z Rozporządzenia 561
 • Zdalny odczyt z karty kierowcy i tachografu
 • Pomoc kierowcy podczas kontroli
 • Usprawnienie bieżącego rozliczania czasu pracy

Dowiedz się więcej

Gbox czas pracy

TACHO Zdalnie

 • Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu, bez konieczności włożenia karty przedsiębiorstwa do tachografu
 • Automatyzacja zdalnych odczytów poprzez możliwość tworzenia harmonogramu pobierania danyc
 • Pełny monitoring stanu zaplanowanych odczytów poprzez listę harmonogramu
 • Spełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego rozliczania czasu pracy kierowców wynikającego z Rozporządzenia (UE) 165/2014 bez konieczności sprowadzania kierowcy do firmy.

Dowiedz się więcej

DELEGACJE I RYCZAŁTY

 • Automatyczne rozliczanie delegacji w systemie 4Trans® na podstawie danych z systemu GBOX® Assist
 • Usprawnienie i przyspieszenie procesu rozliczania delegacji zdalnie bez konieczności ściągania kierowcy do firmy
 • Rozliczanie delegacji na podstawie faktycznych danych zarejestrowanych w systemie
 • Możliwość wyeliminowania błędu ludzkiego dzięki wykorzystaniu profesjonalnych rozwiązań informatycznych
 • Możliwość weryfikacji miejsca noclegu na potrzeby rozliczenia ryczałtu w systemie 4Trans na podstawie danych z systemu 4Trans
 • Weryfikacja i eliminacja błędnie określanych przez kierowcę miejsc noclegu – MiLog, Loi Macrone
 • Oszczędności czasu i pieniędzy dzięki unikaniu pomyłek

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

System GBOX Light

Profesjonalne narzędzie umożliwiające zarządzanie flotą i weryfikację pracy pojazdów oraz kierowców z wykorzystaniem danych dostarczanych przez zamontowane w pojazdach lokalizatory GBOX. Dzięki webowej aplikacji Panel GBOX Online, Klient posiada podgląd na aktualne parametry pracy pojazdu w postaci przejrzystych tabel oraz bezpośrednio na widoku mapy.

 

Z pozycji Panelu GBOX Online spedytor lub osoba zarządzająca transportem ma możliwość m.in.:

 

 • Śledzenia bieżącej pozycji pojazdu oraz odczytywanie szczegółowy parametrów dotyczących pracy pojazdu,
 • Weryfikowania trasy przejazdu za pośrednictwem mapy Google z wykorzystanie jej atrybutów (np. Street View, Traffic View),
 • Weryfikowania czasu pracy kierowców,
 • Szerokiego raportowania dla wskazanego pojazdu lub grup pojazdów czy animację przebytej trasy.

 

GBOX Light Temperature

To zestaw umożliwiający monitorowanie temperatury w samochodach z chłodnią. Dzięki nowej funkcjonalności Klient spedytor lub osoba zarządzająca transportem ma możliwość:

 

 • Udokumentowania informacji odnośnie temperatury,
 • Sprawdzenia danych historycznych, które bardzo często są wymagane przez kontrahentów firm transportowych,
 • Monitorowania temperatury w chłodni i dzięki alterowaniu uniknięcie sytuacji niepożądanych,
 • Monitoringu chłodni 24/7, nawet jeśli jest ona odpięta od ciągnika.

Uruchomienie nowej funkcjonalności wymaga zamontowania na naczepie GBOX-X, odbiornika radiowego oraz czujników temperatury.

 

Panel GBOX® Online

Panel GBOX® Online to webowa aplikacja umożliwiająca zarządzanie flotą i weryfikację pracy pojazdów oraz kierowców, na dwóch podstawowych płaszczyznach:

 

Aktualny podgląd parametrów pracy pojazdu w postaci przejrzystych tabel oraz bezpośrednio na widoku mapy, umożliwiając sprawne zarządzanie bieżącym wykorzystaniem floty pojazdów m. in. poprzez:

 • wskazanie optymalnej trasy przejazdu,
 • zmianę trasy pod obsługę nowego zlecenia,
 • weryfikację statusu realizacji zlecenia,
 • nadzór nad bezpieczeństwem ładunku, pojazdu i kierowcy,
 • weryfikację czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców objętych możliwością kontroli przez ITD

 

Analizy danych z wybranego okresu dla wskazanego pojazdu lub grup pojazdów poprzez rozbudowany system raportowania, dynamiczne wykresy czy animację przebytej trasy.

 

serce

KOMFORTOWY

Nieograniczony dostęp

z pozycji przeglądarki

www

Strzałka

INTUICYJNY

Przejrzysty i prosty

w obsłudze interfejs

Tarczas

BEZPIECZNY

Panel zabezpieczony

indywidualnym

logowaniem i hasłem

Ok

WYGODNY

Nie wymaga instalacji

na komputerze Klienta

TRANSLATOR SZYNY CAN*

Dane uzyskiwane z szyny CAN pozwalają szczegółowo analizować ekonomikę użytkowania pojazdów w rozbiciu na dowolne okresy czasu lub konkretne trasy, w tym przebieg, obroty silnika, poziom paliwa i jego zużycie, nacisk na pedał gazu oraz nacisk na oś, temperaturę silnika i jego stan, dane tachografu, awarie pojazdu.

OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE:

 • Obniżasz awaryjność i koszty eksploatacji pojazdów
 • Usprawniasz zarządzanie flotą (kontrola przebiegów, przeglądy, utrata gwarancji)
 • Zwiększasz bezpieczeństwo i ekonomię jazdy
 • Weryfikujesz poprawność czasu pracy kierowców w rozumieniu przepisów ITD
 • Zmniejszasz wydatki na paliwo
 • Weryfikujesz poprawność tankowań

* Informacje jakie dostępne są na szynie CAN zależą od modelu i rocznika pojazdu.

Dowiedz się więcej

SONDA PALIWOWA

To jeden z najskuteczniejszych sposobów na kontrolę paliwa. Dzięki precyzyjnym sposobom pomiaru i analizy danych możemy przekazać informacje o ilości paliwa w zbiornikach, a co za tym idzie wskazać tankowania oraz ewentualne ubytki. Paliwo odczytywane z sondy jest paliwem uśrednionym w związku z tym pomiary odporne są na wahania poziomu ropy w zbiorniku.

OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE:

 • Zapobiegasz kradzieży paliwa
 • Sprawdzasz bieżące zużycie paliwa
 • Wykrywasz zrzuty paliwa lub tankowania poza zbiornik pojazdu
 • Zostajesz powiadomiony poprzez mail lub sms o zmianie stanu paliwa
 • Porównasz tankowania z kart paliwowych z tankowaniami z sond

Dowiedz się więcej

IDENTYFIKACJA KIEROWCY

Pozwala na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez informacje o nieautoryzowanym użyciu pojazdu
 • umożliwienie personalizacji rozliczeń czasu pracy, paliwa, urządzeń niezależnie od sposobu wykorzystywania floty i kierowców którzy mogą przesiadać się pomiędzy pojazdami

CZUJNIK STANU URZĄDZEŃ POJAZDU

Pozwala na monitorowanie m.in.:

 • Ogrzewania postojowego
 • HDS
 • Pomp
 • Otwarcia drzwi
 • Obrotów silnika
 • Poziomu paliwa z pływaka pojazdu
 • Temperatury np. w chłodni

PRZYCISK STANU JAZDY

Pozwala na:

 • Rozróżnienie trybu jazdy
 • Rozliczenie z pracownikiem za przejechane prywatnie kilometry
 • Zmniejsza przebiegi wykonywane na użytek pracownika
 • W transporcie ciężkim pozwala na kontrolę efektywności wykorzystania posiadanej floty pojazdów

GBOX® Reader 2

GBOX® Reader to urządzenie umożliwiające pobieranie danych z karty kierowcy, niezależnie od tego gdzie znajduje się pojazd. Urządzenie sygnalizuje kierowcy za pomocą diod oraz sygnałów dźwiękowych, o potrzebie pobrania danych z karty kierowcy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY, poprzez:

 • Szybkie pobieranie danych z karty kierowcy, które importowane są od razu do programu
 • Odczytywanie karty z dowolnego punktu na świecie, bez konieczności ściągania pojazdu do bazy
 • Spełnienie wymogów przepisów dotyczących analizy i rozliczania czasu pracy kierowców
 • Zmniejszenie ryzyka popełniania naruszeń przez kierowców
 • Skrócenie czasu potrzebnego na rozliczenie czasu pracy kierowców

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami