Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Czas pracy kierowcy

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców jest szczególnie ważne dla każdej firmy transportowej nie tylko dlatego, że wymagają tego przepisy prawa. Istotny jest również fakt, że jest to potencjalne źródło sporych nadużyć ze strony kierowców. Jak zatem rzetelnie rozliczyć czas pracy kierowcy?

Jednym ze sposobów na to, by skutecznie zredukować wspomniane nadużycia, jest stały monitoring faktycznej aktywności poszczególnych kierowców i rozliczanie ich na podstawie realnie przepracowanego czasu. Oferowany przez nas system GBOX Assist jest przeznaczony przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którym zależy na wyeliminowaniu naruszeń obowiązujących przepisów oraz na optymalizacji czasu pracy kierowców.

System na bieżąco monitoruje wszystkie istotne parametry czasu jazdy i informuje o nich prowadzącego pojazd, co pozwala kierowcy wykonywać pracę z maksymalną efektywnością.

Warto pamiętać również o tym, że stosowanie się do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych normujących czas pracy kierowcy ciężarówki wpływa korzystnie nie tylko na finanse firmy, ale przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa na drogach. Zmęczenie, będące wynikiem niestosowania się do przepisów prawa, jest niestety nadal bardzo częstą przyczyną wielu wypadków drogowych z uczestnictwem kierowców ciężarówek.

Przypomnijmy zatem dla porządku, że zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami czas jazdy kierowcy prowadzącego ciężarówkę, autobus lub inny pojazd nie może przekraczać 9 godzin pomiędzy odpoczynkami od prowadzenia. Po 4,5 godzinach ciągłej jazdy bezwzględnie wymagana jest przerwa w prowadzeniu pojazdu, wynosząca 45 minut (można ją podzielić na dwie części – 15 i 30 minut). Liczba godzin pracy kierowcy w ciągu tygodnia to maksymalnie 56 godzin, ale jeżeli kierowca pracuje przez dwa następujące po sobie tygodnie, to w ich ciągu maksymalny limit godzin pracy wynosi jedynie 90 godzin. To jedynie ogólne regulacje – przepisy szczegółowe precyzują ponadto długość czasu odpoczynku (dobowego i tygodniowego), rekompensaty i wiele innych istotnych kwestii.

Dzięki zaawansowanym systemom telematycznym w rodzaju GBOX Assist skuteczna ewidencja realnego czasu pracy kierowcy odbywa się automatycznie, a kierowcy otrzymują wynagrodzenie wyliczone na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.


System GBOX jest częścią oferty Grupy Inelo dla firm transportowych

Biuro Obsługi Klienta
Infolinia: 22 113 40 60
E-mail: bok@inelo.pl