Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Technik elektronik (Pracownik ds. montażu i serwisu urządzeń)

OBOWIĄZKI I ZADANIA:

 • Montaż urządzeń elektronicznych
 • Serwis urządzeń elektronicznych
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestrów wewnętrznych
 • Walidacja i testy podzespołów elektronicznych
 • Współpraca przy tworzeniu i rozwoju nowych produktów

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

 • Wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane kierunkowe techniczne
 • Znajomość podstaw elektroniki
 • Umiejętność lutowania SMD i THT
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dobra organizacja własnej pracy
 • Uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność

DODATKOWE ATUTY:

 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektronicznych
 • Umiejętność czytania i rozumienia schematów elektronicznych
 • Umiejętność diagnozowania i serwisowania urządzeń elektronicznych
 • Prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji
 • Współudział w produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w serwisie urządzeń elektronicznych
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym i kompetentnym zespole
 • Stabilną pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie
 • Prywatna opieka medyczna „TU Zdrowie”
 • Szkolenie z języka angielskiego na terenie firmy
 • Zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie

 

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!

Oferty zawierające życiorys zawodowy (mile widziane zdjęcie), list motywacyjny, prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_dpe@gbox.pl

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

 

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy   jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres dokonania aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.