Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Przełożenie

W każdym momencie trwania Umowy istnieje możliwość zamówienia usługi demontażu i/lub ponownego montażu urządzeń w ramach zawartej Umowy, np. podczas wymiany floty.
Informacje potrzebne do zamówienia usługi demontażu i/lub ponownego montażu:

  • ID GBOX
  • Marka, model, rocznik nowego pojazdu
  • Dane pojazdu (zależne od zamawianych Urządzeń peryferyjnych);

 

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

Osoba zgłaszająca:

Zgłaszam potrzebę wykonania:

ID urządzenia GBOX*
Rodzaj usługi Dodatkowe informacje
+ Dodaj kolejne ID

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług przez INELO w/w usługa jest dodatkowo płatna zgodnie z Cennikiem będącym załącznikiem do Umowy. Do kosztu usługi doliczane są koszty dojazdu liczone w dwie strony od najbliższego Autoryzowanego Serwisu GBOX do miejsca faktycznego wykonania usługi, stawka 0,85 zł/km (lista adresów ASG dostępna na stronie www.gbox.pl [1]) do miejsca faktycznego wykonania usługi wg wskazań kilometrów ze strony http://maps.google.pl [2].

Oświadczam, że akceptuję koszt zleconej usługi.

Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych.