Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Zmiana abonamentu

W każdym momencie trwania Umowy istnieje możliwość zmiany Abonamentu – czyli zakresu terytorialnego oraz częstotliwości przesyłania danych przez poszczególne Urządzenia GBOX.

UWAGA – zmiana Abonamentu możliwa jest tylko i wyłącznie z pełnym okresem rozliczeniowym następującym po podpisaniu przez Klienta Aneksu i wiąże się z :

  • koniecznością podpisania Aneksu do Umowy;
  • zmianą wysokości Abonamentu (w ciągu 2 dni roboczych następujących po złożeniu przez Klienta wniosku o zmianę Abonamentu, Klient otrzyma na adres email wskazany we wniosku wycenę zmiany Abonamentu do akceptacji);
  • jednorazową opłatą za zmianę Abonamentu (informację o jej wysokości Klient otrzyma w/w wycenie)

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

wnioskuję o zmianę abonamentu dla Urządzeń GBOX ID:

ID urządzenia GBOX Zakres terytorialny
ID zmiana na
+ Dodaj kolejne ID

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych.

Legenda:

UE* = Kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria - Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

** = częstotliwość taktowania dostepna dla Klientów posiadających już ten rodzaj abonamentu na innych Urządzeniach